Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling invoeren per 1 januari 2020

Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft een brief naar de Kamer gestuurd met als titel “Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt”. In deze brief besteedt Koolmees ook kort aandacht aan de zzp’ers en meer specifiek de Wet DBA. Koolmees schrijft: “Voor zzp’ers is het…..
Home » Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling invoeren per 1 januari 2020

Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling invoeren per 1 januari 2020

Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft een brief naar de Kamer gestuurd met als titel “Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt”. In deze brief besteedt Koolmees ook kort aandacht aan de zzp’ers en meer specifiek de Wet DBA.

Koolmees schrijft: “Voor zzp’ers is het van belang dat zij om de juiste redenen kiezen voor zzp-schap en dat er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd waardoor teveel zzp’ers in onzekerheid zitten. “

Koolmees wijst er op dat er in het regeerakkoord al de nodige plannen zijn aangekondigd. Het kabinet wil voor de uitwerking daarvan begin 2018 het gesprek aan gaan met de sociale partners en veldpartijen. Dat hele traject moet op 1 januari 2020 afgerond zijn. Ook de opt-out regeling voor opdrachten boven de 75,- euro lijkt dan pas te worden ingevoerd.

Koolmees schrijft daarover:

“Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden geschapen over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. In die webmodule zal het gezagscriterium, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform ingevulde antwoorden in de webmodule.

Naast het verduidelijken van het gezagscriterium ten behoeve van de webmodule zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezag voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit is complexe materie die potentieel alle werkenden raakt. Om de introductie van de andere maatregelen hiermee niet te belasten, pakt het kabinet dit separaat, maar voortvarend op.”

Voordelen Talisman

w

Vooraf overleg

Advies tijdens gehele proces

Specialist wet- en regelgeving

Snelle betaling

Collectief voordeel

Scholing

Persoonlijk contact

Snel en flexibel

Ons kantoor

Locatie Talisman

Benoordenhoutseweg 46
2596 Den Haag (route)
T: 070 312 2999
E: benelux@talisman-software.nl
KVK: 28059529

Kennismaken?

Laten we een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek